KONGRE HAKKINDA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türk Kültüründe Aile” temasıyla çağrıya çıkılacak olan ve geleneksel olarak yapmayı planladığımız “I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili karma Sergi” ile farklı alanlarda çalışma yapan akademisyen, sanatçı ve araştırmacıları bir araya getirerek bilimsel bir platformda aile çalışmalarına ilişkin, bilgi ve tecrübe aktarımını teşvik etmek amaçlanmıştır.  Bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, disiplinler arası iş birliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamak, aileye ilişkin yapılan/yapılmakta olan çalışmalara ve literatüre katkı sağlamak adına önemli kazanımlar elde edilmesi planlanan kongre, uluslararası iş birliğini ile de aile konusunda diğer ülkelerde yapılmış/yapılmakta olan çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunulacaktır. Aile konusunda ileride yapılacak çalışmalar için yeni bakış açıları ve kaynak desteği sağlamak, geçmişten günümüze aile kurumunun yaşadığı değişim ve dönüşümleri akademik düzeyde tartışmak, temel toplumsal sorunları ve bu sorunların aile kurumundaki etkisini ortaya koymak, aileye ilişkin konuları sanat yoluyla irdelemek, farkındalık düzeyini arttırmak ve buna dair yapılan çalışmaları sergilemek,  aile kurumunun toplumsal, siyasi, ekonomik, kültürel açıdan önemine dikkat çekmek amaçlarını taşıyan ve ilkinin düzenleneceği bu kongrenin teması olan “Türk Kültüründe Aile” ye ilişkin, akademik yazın alanına yeni bakış açıları kazandırılmış ve “Türk Kültüründe Aile” araştırmalara dâhil edilmiş olacaktır.   

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Üzeyir GÜNDÜZ
Yazar
Çocuk Kitabı Yazarı ve Küçük Ev Yayınları Sahibi

ONLINE DAVETLİ KONUŞMACILAR

SPONSORLAR

I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi