KONGRE KATILIM KOŞULLARI

Kongreye katılım bildiri ve/veya eser ile olabilir. Katılımcıların öncelikle Kongre web sayfasında (ailekongresi.dpu.edu.tr) ‘giriş’ sekmesi altında bulunan formu doldurması gerekmektedir. Sonrasında ‘kayıt ol’ sekmesinde bulunan özet gönderim formunun doldurulması ile katılım sağlayabileceklerdir. Özetlerin ve / veya eserlere ait bilgileri içeren belgelerin istenilen formatta, belirtilen tarihe kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Kongre ana teması ile ilgili her disiplinden gelecek bildiri özetleri kongre takviminde belirtilen tarihler içerisinde ilgili bilim kurulu üyelerince değerlendirilecektir.

 1. Bildiri Başlığı
 2. Yazar adı/adları, kurum ve iletişim bilgileri
 3. Her biri minimum 250 kelime, maksimum 500 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce özet metin, amaç, önem, yöntem, sonuç ve önerileri mutlaka kapsamalıdır.
 4. Anahtar kelimelerden oluşacaktır.
 5. Sayfa standardı A4, tek satır aralığı, yazı karakteri Times New Roman ve 12 punto olarak belirlenmiştir.
 6. Kongrede bildiri dili Türkçe ve İngilizcedir.
 7. Bildiriler kongre web sayfasında sunulan şablona göre düzenlenmelidir.
 8. Bildiri özetlerinin kongre takviminde belirtilen tarihe kadar sempozyum kayıt sistemine, kayıt ve giriş yapıldıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir.
 9. Bildiri özetleri, Kongre Bilim Danışma Kurulu tarafından incelenecek ve sonuçlar belirtilen tarihe kadar katılımcılara duyurulacaktır.
 10. Katılım Formu tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulacaktır.
 11. Kabul edilen bildirilerin yazım kuralları daha sonra duyurular bölümünde ilan edilecektir.

İsteyen katılımcıların kabul edilmiş ve sunulmuş bildirileri makale şeklinde yayımlanabilecektir. Makaleler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Artsürem Yayıncılık bünyesindeki dergilerden herhangi biri veya Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yayımlanan D-Sanat dergisinde hakem sürecini geçmek koşuluyla yayımlanabilecektir.

Makale olarak yayımlanmayan bildiriler, Bildiri Kitabında yayımlanacaktır.