KONGRE HAKKINDA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak, içerisinde sanat, ekonomi, sosyoloji, eğitim, tarih, edebiyat vb. gibi bilim dalına yönelik birçok konu başlığını içeren ve geleneksel olarak yapmayı planladığımız “I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi” gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Kongre ve Sergi ile farklı alanlarda çalışma yapan akademisyen, sanatçı ve araştırmacıları bir araya getirmeyi arzu ediyoruz. Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal bir platform olacak olan bu kongre ile aile çalışmalarına ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca kongre ile, belirlenen konu başlıkları bağlamında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal etkileşimin aktif hale getirilmesi, disiplinlerarası iş birliğinin geliştirilmesi, farklı bakış açıları ile yeni çalışma alanlarının oluşturulabilmesine katkı sağlanması, aileye ilişkin yapılan veya yapılmakta olan çalışmalara ve literatüre katkıda bulunulması beklenmektedir. Önemli sonuçların elde edilmesi umulan kongrede, aile ile ilgili konularda diğer ülkelerde yapılmış veya yapılmakta olan çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunulması da hedeflenmektedir.

Geçmişten günümüze aile kurumunun yaşadığı değişim ve dönüşümü akademik düzeyde tartışmak, toplumsal sorunları ve bu sorunların aile kurumundaki etkisini ortaya koymak, aileye ilişkin konuları bilim, kültür, sanat ve sosyal açıdan irdelemek, aile kurumunun bir toplumun siyasal, ekonomik, kültürel, sanatsal ve sosyal açıdan önemine dikkat çekmek; konuya ilişkin farkındalık düzeyini arttırmak ve görünür kılmak için yapılan sanat eserleri ile tasarımları sergilemek vb. gibi bir dizi amacı olan bu kongrenin, bu yılki teması “Türk Kültüründe Aile” olarak belirlenmiştir. Herhangi bir katılım ücretinin talep edilmediği kongrede, sunulacak bildiriler, hakemlerin görüşlerine göre anlaşma yapılan dergilerde makale veya e-bildiri kitabında bildiri olarak yayımlanacaktır. Ayrıca sergiye gönderilen eserler ve tasarımlar jürilerin görüşlerine göre sergilenecek ve sonrasında e-katalogda yer alacaktır.

DUYURULAR

DAVETLİ KONUŞMACILAR

ONLINE DAVETLİ KONUŞMACILAR

SPONSORLAR

Görsed

I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi