Blog

7 December 2021

Kongre Yayın Süreci

İsteyen katılımcıların kabul edilmiş ve sunulmuş bildirileri makale şeklinde yayımlanabilecektir. Makaleler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Artsürem Yayıncılık bünyesindeki dergilerden herhangi biri veya Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yayımlanan D-Sanat dergisinde hakem sürecini geçmek koşuluyla yayımlanabilecektir.

Makale olarak yayımlanmayan bildiriler, Bildiri Kitabında yayımlanacaktır.

Makale şablonu

Bildiri şablonu

Announcement
About admin